Bitbucket Commit Skip SCM Behaviour

Bitbucket scm trait commit skip